WinPPR

WinPPR er i dag afløst af Kingo. Det vil sige at nye kunder tilbydes Kingo i stedet for WinPPR.

WinPPR er stadig i drift over 30 steder i Danmark og i Grønland. Kunder der i dag anvender WinPPR kan vælge at skifte til Kingo. Kontakt os for yderligere info omkring konvertering fra WinPPR til Kingo.

Winppr er udviklet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børnerådgivningskontorer, familiecentre og lignende. Der er tale om et Windows baseret program, der kan leveres såvel i enkelt- som flerbruger versioner. Programmet er naturligvis indrettet således, at gældende registerlovgivning overholdes.

Behovene er typisk at holde styr på navne og adresser på henviste klienter, årsager til henvisninger samt forløb/foranstaltninger, der iværksættes for at hjælpe pågældende, kontaktpersoner i kommuner og amter etc.
Der er mulighed for at gøre løbende notater til journal, huskedatoer m.v.
Man kan søge på klienterne på fødselsdato/cpr, for- eller efternavne og adressen.
Man kan oprette ligeså mange sagskort på samme person, som man vil.

Systemet råder over mangfoldige udtræksmuligheder:
Der kan udtrækkes lister/sammentællinger over personer, udvalgt ud fra det aktuelle behov. Alle registreringsfelter kan bruges i udvælgelsen, og man bestemmer selv hvilke felter der skal udskrives. Eksempelvis kan der udskrives lister over personer henvist fra en bestemt kommune, elever udvalgt ud fra hvilke forløb/foranstaltninger, de har været med i, ect. ect.

Desuden kan man købe forskellige tillægsmoduler til systemet.