Specialundervisningssektoren

Institutioner for videregående specialundervisning : Tale-, Høre- og Synsinstitutter, Kommunikations- og Videnscentre, har været et af vores kerneområder gennem mange år. Før kommunalreformen 2006/2007 var disse placeret i amtsligt regi, og vi havde allerede dengang kunder i samtlige amter. Siden er flere kommet til, og Kingo er nu det mest anvendte system indenfor området. Kingo er blevet det uundværlige værktøj til al borgerorienteret registrering og journalføring hos disse institutioner.

Kingos funktioner til dokumenthåndtering, scanning, advis- og mailhåndtering, sms-funktioner og generelle sagsoverblik effektiviserer dagligdagen på disse specialiserede steder, og overflødiggør stort set andre ESDH-systemer.

Samtidig har man fordelene af Kingo som et stærkt værktøj til ledelsesinformation.