Reva-området

Revalideringsomrrådet er et mindre men voksende arbejdsfelt for os.

Flere af disse intitutioner har set, at Kingos stærke funktionalitet også løser deres opgaver.

Det skyldes naturligvis, at den brugervenlige opbygning og de generelle journaliseringsfunktioner er meget bredt anvendelige. Kingo er naturligvis udstyret med specialfunktioner for områdets særlige faglige behov, og yderligere er under planlægning. Eksempelvis fremmøde- og fraværsregistrering.