Om DMS

Dansk Microsoftware blev stiftet af Finn Lumbye og Kurt Schilling i 1989.

Firmaet har fra starten beskæftiget sig med fagsystemer til den offentlige sektor, indenfor de samme områder, vi stadig dyrker.

DMS er derfor en særdeles erfaren og førende leverandør indenfor hjælpemiddelsystemer til sygehuse og kommuner, fagsystemer til specialundervisningssektoren og det kommunale PPR område, og børn- og ungeforvaltninger generelt. Vi har indenfor disse områder ry for at være en stabil og kompetent leverandør, med stor specialviden og mange års erfaring.

Som resultat heraf, har vi nu opbygget en meget stor kundekreds :

Omkring halvdelen af landets kommuner, herunder de to største, benytter vore systemer indenfor PPR og beslægtede områder.

25 kommuner bruger vort hjælpemiddelsystem som del af den kommunale omsorgsløsning.

Indenfor hospitalsområdet er vi den dominerende leverandør med samlede løsninger i tre af landets fem regioner.

Firmaet havde i starten kun nogle få freelance ansatte, men voksede i takt med at anvendelsen af IT i det offentlige tog fart, således at der nu er 8 fuldtidsansatte.

Firmaet blev omdannet til A/S i 2005.

Aktiekapitalen i Dansk Microsoftware blev i 2012 i forbindelse med generationsskifte købt af Avaleo Aps. I 2015 blev Avaleo købt af KMD A/S og DMS er derfor nu integreret i KMD.