Kunder

Dansk Microsoftware A/S er en dansk virksomhed med en stor kundekreds:

- Omkring halvdelen af landets kommuner, herunder de to største, benytter vores systemer indenfor PPR og beslægtede områder.

- 25 kommuner bruger vores hjælpemiddelsystem som en del af den kommunale omsorgsløsning.

- Indenfor hospitalsområdet er vi den dominerende leverandør af systemer til hjælpemiddelstyring med samlede løsninger til hospitalerne i tre af landets fem regioner.