Kingo - Revalidering

KingoReva er den idéelle løsning på et fagsystem til landets revalideringsinstitutioner.

Med KingoReva har man kun brug for ét system. Her integreres den faglige registrering med dokumenter og breve samt borgerens fremmøde/fraværsregistrering.

Ved et enkelt opslag på en borger får man i samme skærmbillede et overblik over borgerens stamdata, hvilket forløb der er iværksat, fremmødetidspunkter og alle tilknyttede dokumenter.

Integreret i KingoReva er også et fremmøde/fraværsmodul til registrering af komme/gå-tider ved hjælp af kortlæser eller fingeraftryksgenkendelse. Efterhånden som borgeren "stempler ind", forsvinder de fra oversigtsskærmen, så der hele tiden er overblik over, hvem der endnu ikke er mødt. Afrapportering til kommunens myndigheder om borgerens fravær kan genereres automatisk og samtidig kan fremmødet journaliseres i borgerens sag.

I KingoReva kan der udtrækkes lister, rapporter og statistikker på alle betydende data til brug for det daglige arbejde og til dokumentation af indsatser og effekt.

Under udvikling er bl.a. et integreret modul til styring af kapaciteten på værksteder/undervisningssteder, så ressourcer hele tiden kan udnyttes optimalt.

I dag anvender flere revalideringsinstitutioner KingoReva og vi oplyser gerne referencer.