Pædagogisk Psykologisk Rådgvining

Kommunernes PPR-områder har via Kingo fundet den geniale løsning på et integreret fag- og journalsystem. Via Kingo's let tilgængelige brugerflade anvender alle - fagligt personale, administration og ledelse - systemet til lige netop deres behov. Systemet sikrer derved større tværfagligt samarbejde. Da alt kan journaliseres i Kingo, overflødiggøres papirjournaler.

Kingo kombinerer mulighederne for alsidige faglige registreringer med et dokumentmodul, der muliggør at stort set alle filtyper kan journaliseres.

Når en sag findes frem i Kingo, får brugeren et hurtigt sagsoverblik med mulighed for at dykke ned i detaljen. Der kan let oprettes korte journalnotater. Med den indbyggede tekstbehandler kan der via skabeloner oprettes PPV'er, undervisningsplaner, breve, indkaldelser osv. I skabelonerne flettes de relevante informationer ind, som er registreret på barnet. Det kan f.eks. være skole, klasse, forældre, andre kontakter, foranstaltninger og henvisninger. Der kan oprettes det antal skabeloner, der er behov for.

Via snitflader til f.eks. Tabulex og KMD kan Kingo modtage persondata samt børnenes skole- og institutions-oplysninger.