Kingo - fag og journalsystem

Kingo er vores nyeste fag- og journalsystem, der er udviklet på basis af mange års erfaringer med fagsystemer. Systemet kan konfigureres til brug indenfor en lang række områder hos offentlige forvaltninger og institutioner, hvor der er behov for personregistrering tæt integreret med journalføring.

Systemet anvendes eksempelvis på en lang række kommunale børne- og ungeforvaltninger, især PPR området, samt hos størstedelen af landets centre for specialundervisning for voksne, i kommunikationscentre og på flere revalideringsinstitutioner.

Et system til det hele

Det særlige ved Kingo er kombinationen af værktøjer til faglige registreringer og et fuld elektronisk journalsystem.

Dette gør, at al registrering og dokumentation i borgersager foretages i ét system, så man slipper for at skifte mellem et fagsystem og et ESDH/journalsystem.

Fagdelen kan i vid udstrækning konfigureres til institutionens behov. Eksempelvis kan man registrere følgende :

-          Årsager til at borger er tilmeldt
-          Registrering af aktiviteter, vejledning, undervisning  og andre tilbud
-          Udtræk af oplysninger til daglig administration
-          Udtræk af statistik og anden ledelsesinformation
-          Faktureringsmodul, hvor der er brug for mellemkommunale afregninger
-          Advis- og sms funktionalitet 
-          Snitflader til diverse persondata systemer
-          Faglige specialmoduler for en række fag- og  handicapområder

Journaldelen fungerer som et integreret ESDH-system med indbygget tekstbehandler med stavekontrol, dokumentskabeloner, standardbreve, on-line dokumentscanning, og tilknytning af filer af enhver art, såsom mail, PDF, Word dokumenter, lyd- og videofiler.