DMS Hjælpemiddel

DMS Hjælpemidler er vores løsning til brug ved kommuners og sygehuses bevilling og administration af hjælpemidler. DMS Hjælpemidler sælges også under navnet VitaeHjælpemidler i samarbejde med CSC Scandihealths Vitae Omsorgsløsning.

DMS Hjælpemidler har følgende faciliteter:

 • 3 grundkartoteker til registreringer af:
  - Hjælpemidler og deres lagerstatus
  - Borgere og deres udlån af hjælpemidler
  - Leverandører af hjælpemidler
 • Persondata hentes automatisk ved opslag på cprnummer
 • Udlån og returnering af hjælpemidler kan registreres vha. stregkodescanning
 • Fuld historik over alle borgerens hjælpemidler
 • Fuld historik på det enkelte hjælpemiddel i beholdningen :
  - hvornår udlånt til hvem
  - hvornår repareret
 • Udskrifter med valgfrit indhold fra de registrerede data
 • Design af labels til hjælpemidler med stregkode og valgfri tekst
 • Søgning i Hjælpemiddelinstituttets (HMI) hjælpemiddelbase er integreret
 • Særskilt terapeut bestillingsmodul
 • Særskilt depot ekspeditionsmodul
 • Integration med CSC omsorgssystem
 • Hjælpemidler kan ses fra omsorgssystemet
 • Mulighed for rykkerprocedurer i forbindelse med tidsbegrænsede udlån
 • Moduler til registrering af kropsbårnehjælpemidler, bilsager, forbrugsgoder og boligændringer
 • Sagsgangstyring med registrering af henvendelser med mulighed for udtræk af ventelister, sagsbehandlingstider mm
 • Programmet opfylder registermyndighedernes krav med hensyn til adgangskontrol
  og logning