Børne- og ungeområdet

PPR : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har været hjemmebare for vores systemer gennem rigtig mange år. Mere end 30 kommuner benytter stadig WinPPR, som på grund af løbende vedligehold og moderniseringer stadig klarer områdets opgaver efter mere end 10 år. I en del kommuner er brugen ikke begrænset til PPR, men bruges generelt indenfor børn- og ungeområdet.

Omkring ti kommuner er dog allerede skiftet til Kingo, som over de næste år vil afløse WinPPR. Teknisk er Kingo mere moderne, har bl.a. andet mulighed for at åbne flere borgere samtidig og har flere muligheder for snitflader til andre systemer, eksempelvis en on-line snitflade til skolesystemet Tabulex.

Vores kunder indenfor området er spredt over hele landet, og vores systemers anvendelighed understreges af, at både en lang række små kommuner, herunder alle fire grønlandske, men også mange store, herunder landets to største, anvender Kingo!